Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 11 Sep 2023 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 7ου Κύκλου αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 04 Sep 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 7ου Κύκλου αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 30 Aug 2023 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων Παρεμβάσεις ενίσχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα από τον Σ.Β.Α.Π.
 10 Aug 2023 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 6ου Κύκλου αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 04 Aug 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 6ου Κύκλου αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 19 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Αποτυχόντων Υποψηφίων Ωφελουμένων 5ου κύκλου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 12 Jul 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Αποτυχόντων Υποψήφιων Ωφελουμένων 5ου κύκλου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 29 Jun 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων 4ου κύκλου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Παρεμβάσεις ενίσχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων ιδιωτ
 09 Jun 2023 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων 3ου Κύκλου (αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά από 01.04 έως και 30.04.2023)
 02 May 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Αποτυχόντων Υποψήφιων Ωφελουμένων 2ου κύκλου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 27 Mar 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων Α' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
 13 Mar 2023 Ορθή επανάληψη: Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Α' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5056536
Footer Image